publicaties

artikelen/foto’s

1   ‘Wachten op de ideale situatie’
     Fotoserie van 7 zwart-wit foto’s
     Blad FOTO, nr 11, 1984

2   Fotoserie van 5 foto’s in het blad FOTO, nr. 5, 1986
     In het kader van Foto ’86 Amsterdam

3  ‘Pinhole fotografie – Beeldende experimenten in de Rietveld Academie
     Artikel plus serie van 11 pinhole foto’s in het blad FOTO, nr. 9, 1989

4   Artikel ‘Het trage netvlies’ plus een serie van 3 pinhole foto’s in het blad
     De Rijksacademie, nr. 9 – jaargang 3, september 1989

5   Fotocompositie ’t Duin in het blad DUIN, jaargang 34, nr. 3, september 2011

6   Artikel ‘Het trage netvlies’ plus een serie van 3 pinhole foto’s en een serie van
     vier tekeningen in het blad kM (Kunst en techniek), nr. 85, voorjaar 2013

boeken

1   Een cirkel van licht – zes jaar pinhole fotografie in het basisjaar van de Gerrit
     Rietveld Academie

     Rietveldproject nummer 86, 1995
     aantal pagina’s: 64
     fotografie: studenten van het basisjaar van de Gerrit Rietveld Academie
     begeleiding fotografie: Rob Slooten
     tekst: Rob Slooten en Bert Taken
     vormgeving: Greetje Broersen
     uitgave: Uitgeverij De Balie
     drukwerk: Calff & Meischke bv Amsterdam
     ISBN: 90 6617 158 8 NUGI 922

De camera – mijn derde oog

    Een foto/cursusboek 2017
    aantal pagina’s: 160,
    vormgeving: Marius Hofstede
    druk: ORO Grafisch Project Management
    in het boek zijn 22 opdrachten en 66 foto’s opgenomen
    teksten, beeldredactie: Rob Slooten
    tekstredactie: Marianne Bertina
    ISBN: 978-90-9030257-7 473 NUR

Rob Slooten