't ZAND

 

De foto’s van de beeldcompositie ‘t Zand zijn in het najaar van 2005 en in het warme voorjaar van 2006 genomen op Nederlandse stranden, vanaf De Cocksdorp op Texel tot Domburg in Zeeland.
Vrijwel alle foto’s werden in oostelijke richting gemaakt bij helder en zonnig weer. De fotograaf stond met zijn rug naar de zee en de pinhole camera werd op de duinenrij gericht. De foto’s konden pas in de namiddag worden gemaakt, omdat anders de zon in de camera scheen. Hier en daar is een glimp waar te nemen van een klein aantal badgasten dat zich in het voor- en najaar op dat tijdstip op het strand bevond. Door de lange belichtingstijden zijn de mensen die door het beeld liepen niet vastgelegd.

Het centrum van ‘t Zand wordt beheerst door een gele werkhandschoen die zich gedeeltelijk onder het zand bevindt. Vanuit dit centrum kromt het strand zich naar alle windstreken in de richting van de duinen aan de horizon. De ovaalvormige zandvlakte lijkt hierdoor een driedimensionaal karakter te krijgen, in tegenspraak met de werkelijkheid. Elke foto apart laat een fragment zien van het uitgestrekte tweedimensionale oppervlak van het strand. De foto’s suggereren gezamenlijk een monumentaal ruimtelijk lichaam, dat wordt omgeven door een diepblauwe hemel, waardoor de indruk wordt gewekt dat het strand vrij van de aarde wordt getild.

 

't ZAND

 

The individual photos of the composition ‘t Zand were taken on Dutch beaches between De Cocksdorp on the island of Texel and Domburg in the province of Zeeland, in the autumn of 2005 and in the warm springtime of 2006.
Almost all pictures were made in an easterly direction during clear and sunny weather. The photographer stood with his back to the sea, his pinhole camera pointed towards the line of dunes. The photos could only be taken in the late afternoon, as otherwise the sun would throw direct light into the camera. Here and there, glimpses can be caught of some seaside visitors that were present on the beach during that autumn and spring time. Owing to the long exposure times passers-by were not registered on film.

The centre of ‘t Zand is dominated by a yellow work glove, partially covered by sand. From this centre the beach curves towards the dunes at the horizon. The oval sand plain consequently seems to get a three-dimensional character, at odds with reality. Each individual picture shows a fragment of the extensive, two-dimensional surface of the beach. Together, the pictures give the suggestion of a monumental spatial body, surrounded by a deep blue sky, creating the illusion that the beach is lifted from the earth.

 

terug naar vorige pagina