't WATER

 

Voor het samenstellen van de beeldcompositie ’t Water maakte de fotograaf in het voorjaar en de zomer van 2007 een uitgebreide serie foto’s langs het Spaarne, de Amstel en de Ringvaart, rondom de Grote Speelvijver in het Amsterdamse Bos en aan de oevers van de talrijke plassen bij Kortenhoef.
De 56 foto’s van de compositie ’t Water roepen samen een wereld op waarin de blik voortdurend blijft ronddwalen, op zoek naar herkenbare verbindingen en verbanden. Overal schijnt een helder licht, dat wordt gereflecteerd in de ijsblauwe watervlakte. Hierdoor is er boven en onder de horizon een wolk van licht waarneembaar. De horizon lijkt zich los te maken van zowel de lucht als het water. In het ondiepe water wordt het meeste zonlicht geabsorbeerd, waardoor er nog net voldoende licht overblijft om een rijke schakering aan kleuren in het wateroppervlak en op de bodem te tonen.

De tijd nodig om het beeld te vormen, bedroeg over het algemeen tien seconden, met als gevolg dat de afbeelding van het constant bewegende water als het ware werd uitgesmeerd in de tijd. Ondanks het feit dat het licht slechts een kleine opening werd gegund bij het maken van een opname, is er in de fotocompositie ‘t Water een overdaad aan licht aanwezig.
Het centrum van het monumentale fotowerk wordt beheerst door een wonderlijke formatie hartvormige plompenbladeren, die de uitgestrekte waterplas een sterk driedimensionaal karakter geeft.

 

't WATER

 

In the spring and summer of 2007, the photographer took an extensive series of photos along the rivers Spaarne, Amstel and Ringvaart, around the Grote Speelvijver in the Amsterdamse Bos and on the banks of the numerous lakes near Kortenhoef, for the assemblage of the photo composition ‘t Water.
The combination of the 56 photos of ‘t Water evokes a world in which the eye is permanently circling around, searching for familiar connections and associations. A clear light is present everywhere, also reflected in the blueness of the water surface. The horizon is enclosed by a flood of light and appears to be separated from both sky and water. Most of the sunlight is absorbed in the shallow water, permitting just enough light to show rich gradations of colours and tones of the water surface and at the bottom.

The time, necessary for taking a picture, was usually about ten seconds. Consequently, the image of the continuously moving water was spread out in time. Although during the picture taking the light was only allowed to pass through a very small opening, there is still an abundance of light in 't Water.
The centre of the monumental composition is dominated by a striking formation of heart-shaped water lily leaves, giving the vast water surface a strong three dimensional character.

 

terug naar vorige pagina