LA TERRA MISTICA 1, 2, 3, 4

 

In de zomer van 1999 maakte de fotograaf meer dan honderd foto’s van zonovergoten landschappen in de provincies Toscane, Umbrië en Lazio in Midden-Italië. Hij concentreerde zich op goudgele graanakkers en velden met een groene beplanting. De houten pinhole camera, waarmee de foto’s werden genomen, werd op een stevig statief in het gele of groene veld geplaatst en zó gericht, dat er geen direct zonlicht door het gaatje kon vallen. Met behulp van een zoeker werd voor elke opname apart de positie van de horizon in het beeld bepaald.
Gele graanakkers zijn in Midden-Italië overal te vinden, vooral in Toscane, maar groene velden zijn in de zomer minder talrijk. Voor het maken van de hele serie foto’s werd met een oude Peugeot uiteindelijk een afstand van bijna 2000 kilometer afgelegd.


Uit de verzameling foto’s die op deze manier tot stand kwam, werden vier grote beeldcomposities samengesteld: La Terra Mistica 1, 2, 3 en 4. Deze laten vier totaal verschillende, op zichzelf staande werelden zien. Iedere wereld wordt begrensd door een continu doorlopende horizon en is opgebouwd uit een reeks van vrijwel monochrome vlakken, die onderling kleine kleurverschillen vertonen. Soms zijn er in het beeld verspreide groepjes bomen zichtbaar, een boerderij in de verte, het spoor van een tractor, wat verdwaalde bloemen. Alle composities worden gekenmerkt door de totale afwezigheid van mensen en dieren.

 

LA TERRA MISTICA 1, 2, 3, 4

 

During the summer of 1999, the photographer took more than 100 pictures of sunlit landscapes in the regions Tuscany, Umbria and Lazio in Central Italy. He focused his attention on golden-yellow grain acres and on fields with green vegetation. The wooden pinhole camera, with which the photos were taken, was placed in the yellow or green field on a solid tripod, and positioned in such a way that no direct sunlight could pass through the hole. For each individual picture, the position of the horizon in the image was adjusted with the help of a viewfinder.
Yellow grain acres can be found everywhere in Central Italy, especially in Tuscany, but green fields are scarce during the summer. To complete the whole series of photos a distance of nearly 2,000 kilometers was covered in an old Peugeot.


From this assortment of photos four monumental compositions were constructed: La Terra Mistica 1, 2, 3 and 4. These represent four completely different autonomous worlds. Each world is limited by a continuing horizon, showing a consecutive assembly of almost monochrome planes with small deviations in colour. Sometimes, scattered groups of trees are visible in the image, a farm in the distance, the track of a lorry, some lost flowers. All compositions are characterised by a complete absence of human beings and animals.

 

terug naar vorige pagina