Het fotoproject  I MONDI

De fotograaf Rob Slooten startte het fotoproject I MONDI in het jaar 1999. Op dit moment omvat het project 10 composities (9 landschappen en 1 stadsgezicht), die elk uit meerdere foto’s bestaan.
De afzonderlijke foto’s van het project I MONDI zijn afgedrukt op een vierkant formaat en worden gecomponeerd tot monumentale samenstellingen, als het ware tot utopische landschappen. Soms liggen de locaties van twee naast elkaar gemonteerde foto’s in werkelijkheid mijlenver uit elkaar. De foto’s zijn zodanig gerangschikt dat ze tezamen een wereld oproepen die een besloten en autonoom karakter heeft en waarin andere wetmatigheden gelden dan in onze vertrouwde wereld. Dat is vooral waarneembaar wanneer de toeschouwer de fotocompositie van een grote afstand bekijkt. Dichterbij eist elke foto apart aandacht op, waardoor de kijker zich bewust wordt van het caleidoscopische karakter van de compositie. Op zeer korte afstand kan men zich verliezen in één enkel beeld.

 

 

The photo project  I MONDI

The photographer Rob Slooten started the photo project I MONDI in 1999. At present the project comprises 10 compositions (9 landscapes and 1 townscape), each consisting of a number of pictures.
The individual pictures of the project I MONDI are printed in a square format and are composed in such a way as to represent monumental images; one could call them utopian landscapes. The geographical locations of two pictures mounted next to each other, are in reality sometimes miles apart. The photos have been arranged in such a way that their combination evokes a world which has an autonomous and confined character: a world with different rules compared to our everyday world. This is particularly noticeable when the viewer looks at the composition from a distance. On getting closer, each photo claims separate attention, which makes the observer aware of the kaleidoscopic character of the composition as a whole. At a very short distance one can lose oneself in one single image.

 

terug naar vorige pagina