HET GROTE PLEIN

 

De foto’s voor deze beeldcompositie zijn gemaakt in de zomer van 2003 op grote centrale pleinen in zes verschillende Nederlandse steden: op de Dam in Amsterdam, het Kastelenplein in Breda, de Grote Markt in Nijmegen, de Markt in Gouda, de Hof in Amersfoort en op de Rode Steen in Hoorn. De keuze is op deze pleinen gevallen omdat ze allemaal een bestrating van ‘kinderhoofdjes’ hebben. Deze granieten keien zijn op de diverse pleinen weliswaar verschillend van grootte, maar vertonen duidelijke overeenkomsten in vorm en in kleur.

De beeldcompositie Het Grote Plein plaatst de toeschouwer in het middelpunt van een ovaal. De horizon wordt gevormd door gebouwen en huizen, die in elkaar overvloeien. Verschillende architectuurstijlen worden zo op een vanzelfsprekende manier met elkaar verenigd. Door het heldere zonlicht tekenen de gevels van de gebouwen zich scherp af tegen de intens blauwe lucht. De kinderhoofdjes in het centrum van het plein zijn zo dichtbij, dat de toeschouwer de illusie krijgt dat hij ze kan aanraken.

 

THE BIG SQUARE

 

The photos for this composition were made in the summer of 2003 on the main squares of six different Dutch cities: on the Dam in Amsterdam, the Kastelenplein in Breda, the Grote Markt in Nijmegen, the Markt in Gouda, the Hof in Amersfoort and on the Rode Steen in Hoorn. These squares were specifically chosen for their cobblestone paving. Although in each square the size of these granite stones varies, they do show many similarities in shape and colour.

The composition Het Grote Plein situates the spectator in the centre of an extensive oval. The horizon is formed by assembled buildings and houses from different architectural periods, blending together in a natural way. The bright sunlight on the square causes the facades of the buildings to stand out sharply against the intense blue sky. The cobblestones in the centre of the square are so near, that the viewer perceives the illusion of being able to touch them.

 

terug naar vorige pagina