De pinhole camera


Voor het maken van zijn foto’s maakt de fotograaf Rob Slooten gebruik van het meest eenvoudige fototoestel dat er bestaat: een pinhole camera. Bij zo’n camera komt de afbeelding niet tot stand door een lens, maar door een klein cirkelvormig gaatje.
De lens van een fototoestel bundelt het licht naar één punt en is daardoor in staat scherpe afbeeldingen te maken; het licht dat door een gaatje wordt doorgelaten loopt daarentegen gewoon rechtdoor, waardoor het beeld dat wordt gevormd een lichte onscherpte zal vertonen. Bovendien worden voorwerpen dichtbij en ver weg door de pinhole camera met precies dezelfde onscherpte afgebeeld; een gaatje kijkt dus op een totaal andere manier naar de wereld om ons heen dan de lens van een camera of ons eigen oog.
Het bijzondere van een beeld dat door een gaatje wordt gevormd, is de concentratie van prachtig, helder licht in het centrum. Gecombineerd met de donkere partijen aan de randen leidt dit soms tot een geheimzinnig clair-obscur.
Zo’n klein gaatje laat maar weinig licht door, waardoor de belichtingstijd voor de foto’s kan oplopen tot enkele minuten. De afbeeldingen van bomen en wolken die bewegen in de wind of van draaiende molenwieken zullen door de lange belichtingstijden op een onvoorspelbare manier vervliegen en vervagen.
 
 

The pinhole camera


For taking his pictures the photographer Rob Slooten uses the simplest photo camera existing: a pinhole camera. This kind of camera uses a small circular hole instead of a lens to produce the image.
The lens of a photo camera converges the light towards one point, and therefore a lens is capable of producing sharp pictures. The light that passes a hole however, continues straight forward, and as a result the image formed will be slightly blurred. Furthermore, objects at a short or long distance from the hole are depicted with exactly the same blurry character; a hole looks at the world around us in a completely different way compared to the camera lens or our own eye.
A special characteristic of an image generated by a hole, is the concentration of beautiful, transparent light in the centre. Combined with the darker parts at the edges this sometimes gives rise to a mysterious clair-obscure.
Only a small amount of light will pass such a tiny hole. This is the reason why the exposure time for the photos can sometimes amount to a few minutes. The long exposure times cause images of trees and clouds moving in the wind, or turning wings of a mill to fade away in an unpredictable way.

 

terug naar vorige pagina