ANDROMEDA

 

In maart 2008 werkte de fotograaf Rob Slooten op het Antilliaanse eiland Aruba aan een nieuw fotoproject. Hij maakte in het Parke Nacional Arikok, dat zich in het noordoosten van het eiland bevindt, een serie van ongeveer 80 foto’s. De kuststrook van dit natuurgebied is ruw en eigenlijk alleen begaanbaar voor een four-wheel drive terreinwagen. Je treft er verspreid groepjes cactussen aan die zachtjes heen en weer wiegen in de straffe wind en een enkele zieltogende dividiviboom. Op verschillende plaatsen in dit gebied liggen grote opeenhopingen zwartbruine en blauw-grijze stenen. Wind en water hebben er vrij spel. Deze grillige stapelingen van stenen waren het onderwerp voor de foto’s.
Terug in Nederland maakte de fotograaf in de zomer van 2008 een serie foto’s van wolkenluchten. In de compositie Andromeda is een synthese tot stand gebracht tussen het Arubaanse land en de Hollandse lucht.

De fotocompositie Andromeda heeft een sterk ruimtelijk karakter en is zó samengesteld, dat de waarnemer de illusie heeft zich in een enorme grot te bevinden, van waaruit hij zicht heeft op de hemel. Bij het componeren van dit fotowerk werden de foto’s van de kolossale stenen door de fotograaf op een geheel eigen manier geordend, zodanig, dat de stenen als bouwelementen werden gebruikt voor een nieuwe stapeling.
Bij nadere beschouwing van de fotocompositie blijkt, dat overal in de rotspartijen eigenaardige gezichten en schijnbaar mythologische dierfiguren verscholen zitten. De Hollandse wolkenformatie, die zich in het centrum van het monumentale fotowerk bevindt, laat de geest toe om vrij te associëren en nodigt bovendien uit weg te dromen naar een andere wereld.

 

ANDROMEDA

 

In March 2008, photographer Rob Slooten worked on a new photo project on the Antillean island of Aruba. In the Parke Nacional Arikok, situated on the north-eastern part of the island, he made a series of approximately 80 photographs. The coastline of this nature reserve is rough and only accessible with a four-wheel drive land-rover. Here and there, you come across small groups of cactuses softly swaying in the strong winds, and an occasional moribund dividivi tree. Black-brown and blue-grey stones are piled up on various locations in this area. Wind and water have free play here. These craggy heaps of stones were the main subject for the photographs.
Back in the Netherlands, the photographer made a picture series of skies with cloudscapes during the summer of 2008. In the composition of Andromeda, a synthesis of the lands of Aruba and the Dutch skies was accomplished.

The photo-composition Andromeda has a strong spacial character and was put together in such a way that the viewer experiences the illusion of being in an enormous cave, from which he views the sky. While composing this photo work, the photographer arranged the pictures of the colossal stones in a very specific way, using the stones as building elements for a new formation.
At closer inspection, it turns out that peculiar faces and apparently mythological animal shapes are hidden everywhere in the masses of rocks. The Dutch cloud formation in the centre of this monumental photo work, leaves room for the mind to associate freely, and moreover, invites it to drift away into another world.

 

terug naar vorige pagina